Единен телефон

0700 12 802

Договор за безвъзмездна финансова помощ

Уважаеми клиенти, 

Фирма „Мегалан“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ N: BG16RFOP002-2.077-1226 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.