Единен телефон

0700 12 802

Какво знаете за разликите между цветовите модели CMYK и RGB при създаването на файлове?

CMYK e цветови модел, който се използва в печатарството, а RGB –  в компютърните среди и цветната телевизия.

При модела CMYK, за да се получи черния цвят, се наслагват основните цветове, а при RGB модела от наслагването на основните цветове се образува белият цвят.

Цветови модел CMYK– абревиатурата CMYK се образува от думите на четирите основни цвята: Cyan (циан – основно синьо), Magenta (магента –пурпурно червен цвят, клонящо към червено), Yellow (жълто),Key или blacK (за черно).  От премахването на тези цветове се получава белият цвят. Теоретично би трябвало от смесването на циан, магента и жълто да се получи черен цвят, но не се получава и затова се добавя и черно.

Числената стойност на всеки цветови елемент от CMYK системата е между 0% и 100%, където при 0% определеният цветови елемент не се възпроизвежда, а при 100% се възпроизвежда изцяло.

Цветови модел RGB – Компютърните монитори създават цветовете подобно на телевизионните приемници — от излъчването на три лъча — червена(Red), зелена(Green) и синя(Blue) светлина. При този модел трите основни цвята се съчетават, за да се получат всички остнали. Възможни са 256 стойности за всеки от  трите цвята.

Практични съвети за използването на тези модели:

*Когато създавате цветове в CMYK системата, може да използвате следните пропорции:

Бял –  C=0%, M=0%, Y=0%, K=0%

Зелен- C=100%, M=0%, Y=100%,  K=0%

Червен- C=0%, M=100%, Y=100%, K=0%

Жълт – C=0%, M=0%, Y=100%, K=0%

За получаването на черния цвят трябва да се използват всички цветове, като общата стойност не трябва да надхвърля 300 %. Може да се използват следните пропорции за плътен черен цвят: C=60%, M=60%, Y=60%, K=100%

*Когато се сканират илюстрации, снимки, картини и т.н., файловете, които се получават, са в RGB цветове. Затова, ако желаем  да ги разпечатваме, е препоръчително да се конвертират в CMYK цветове чрез съответните програми. При създаването на файлове, които ще бъдат разпечатвани, е препоръчително да се създават в CMYK цветове.

*Когато създавате уеб документи, които ще се разглеждат само на монитор,по- добре е те да бъдат в RGB цветове, тъй като така размерът на файла ще бъде по-малък.