Политика на поверителност

1. АВТОРСКО ПРАВО

Съдържанието на този сайт е предмет на авторското право на Мегалан ООД с всички запазени права и законни последици. Потребителите могат да зареждат или да отпечатват отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушават изискванията от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на Мегалан ООД.

Мегалан ООД е Администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Мегалан ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Всеки път, когато се свързвате с нас или посещавате нашите уеб страници, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате нашите услуги, ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни. Мегалан ООД добросъвестно и целенасочено работи, за да сведе до минимум данните, които обработва, и да ги защити максимално.

2. ВРЪЗКИ С ДРУГИ САЙТОВЕ

Мегалан ООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

3. ОТГОВОРНОСТ

Мегалан ООД се старае да поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. Мегалан ООД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа ви или използването на този сайт. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Мегалан ООД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право – Мегалан ООД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. Мегалан ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.

4. ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИТЕ“?

Бисквитката („cookie“) е файл, съдържащ ограничен набор от текстова информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на вашето устройство временно, докато трае посещението ви, или за по-дълъг период, в зависимост от вида бисквитка. Функцията на бисквитките е да ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с вашите предпочитания и се използват от повечето сайтове, за да улеснят вашето сърфиране. Всяка бисквитка е уникална за вашия браузър и съдържа анонимна информация. Обикновено съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живот“ на бисквитката и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

Какви видове бисквитки използваме и защо?

Този сайт използва следните видове бисквитки според тяхното предназначение:

Необходими бисквитки

Представляват бисквитки, подпомагащи основни технически аспекти на сайта, без които той не би функционирал по полезен начин. Такива са бисквитките за идентифициране на сесията на текущия потребител и контрола и защитата на сигурността на връзката. Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняват въведените лични данни.

Аналитични бисквитки

Посредством тези бисквитки се събира статистическа информация относно трафика на сайта, включваща броя посещения, времето за престой, популярността на отделните страници, последователността на разглеждане, повторните посещения и момента на излизане от сайта.

Цел на използване на аналитичните бисквитки

Информацията, събрана посредством анализа ни позволява да проследим успеваемостта на нашите услуги и кампании, както и ефективността на представянето им на сайта. Анализирайки данните, достигаме до решения за подобряване на продуктовото ни портфолио и потребителското преживяване на сайта.

Действията описани по-горе се изпълняват посредством услуги предоставени от Google Analytics. Информацията събирана за потребителите на сайта от Google Analytics се запазва за продължителност от 26 месеца.

За Google Analytics
Нашият уебсайт използва Google Analytics, услуга за анализ на интернет трафика, предоставена от Google. Google Analytics използва cookies, за да подпомогне  да анализира как точно се използва уебсайта. Информацията, събрана от cookie, свързана с вашето ползване на уебсайта ще бъде пренесена до и съхранена от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация, за да оценява как използвате уебсайта, като компилира данни за активност за отделните уебсайт оператори и предоставя и други услуги, свързани с отчетената активност на уебсайта и ползването на интернет. Възможно е Google да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или в случаите, когато тези трети страни обработват информация от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, които се съхраняват от Google.

Бисквитки на трети страни, с рекламни цели:

Използваме няколко външни услуги – рекламни мрежи, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. Информацията в тях е анонимизирана. Предназначението е на тези външни услуги е да осигурят възможности за извършване на рекламни кампании. Външните услуги могат да използват бисквитки с цел идентифициране и персонализация на реклами към платформата ни във външни сайтове и услуги. Такива външни рекламни платформи са:

  • Google AdWords;
  • Facebook Ads;

Google Ads:
Сайтът използва Google Remarketing, услуга на Google за публикуване на обяви в интернет. За тази цел се събира информация в анонимизирана форма за Вашето поведение по време на сърфирането Ви в нашата уеб страница и се съхранява в компютъра Ви с помощта на бисквитки-текстови файлове. На база на информацията, събрана в бисквитките, други фирми, включително Google, показват реклами на техните сайтове в интернет. Можете да деактивирате това използване на бисквитки от Google, като кликнете на следния линк: Google линк за уреждане на заявки. За пълна информация прочетете Декларацията за поверителност на Google тук: https://policies.google.com/privacy

Facebook Ads 

Подробности за бисквитките, събирани чрез фейсбук и начините за контролирането им прочетете тук: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Управление и Деактивиране на бисквитки

Пo пpaвилo aпликaциитe, изпoлзвaни зa cъpфиpaнe в yeб caйтoвe, пoзвoлявaт зaпaзвaнeтo нa биcквитки пo пoдpaзбиpaнe.

Бисквитките може лесно да се изтрият или деактивират от настройките на браузъра Ви. За повече информация, посетете официалния сайт на производителя на вашия браузър.  Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките” може да доведе до нарушения във функционалността на сайта.

Ако ползвате браузъра си в режим „инкогнито“, след всяко затваряне на браузъра, бисквитките автоматично ще се изтриват.

Отказ от Google Analytics

Вие можете да решите да се откажете от Google Analytics, без това да повлияе на възможността ви за посещаване на нашия уебсайт.

Подробна информация за Google Analytics и поверителност (включително как можете да контролирате информацията, която се изпраща на Google) може да се намери на:

https://policies.google.com/privacy/partners

С цел да предотвратите евентуално проследяване, можете да инсталирате „add-in“ на вашия браузър:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

5. ГАРАНЦИЯ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА ЛИЧНИ ДАННИ

Мегалан ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством електронна кореспонденция. Мегалан ООД ви напомня да бъдете внимателни при използването на вашите лични данни в интернет. Не предоставяйте персонална информация в сайтове, в чиято автентичност не сте уверени.

maniaprint e-mail

При желание да изтрием или да ви изпратим информацията събрана за вас, чрез сайта, моля да се свържете с нас на  и ние ще изпълним това желание в най-кратък срок.

Всеки път, когато се свързвате с нас или посещавате нашите уеб страница, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате нашите услуги, ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни. Мегалан ООД добросъвестно и целенасочено работи, за да сведе до минимум данните, които обработва, и да ги защити максимално.

Мегалан ООД събира информация от следните външни за компанията физически лица:
* Субекти на данни, проявяващи интерес към продуктите и услугите, които предлагаме (име, телефон и електронна поща)

– Когато сме получили Ваше запитване чрез контактна форма на www.maniaprint.bg, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете по отношение на направеното запитване или поръчка от Вас.

– Когато се регистрирате да получавате нашия информационен бюлетин и друга маркетингова информация (Newsletter), ние ще използваме предоставените от вас лични данни за ви предоставяме исканата информация.

* Кандидати за работа (контактни данни, образование, квалификация и професионален опит) посредством:

– CV, предоставено през уеб платформи за намиране на работа
– CV, изпратено директно по електронна поща

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. С цел определяне на подходящ период за съхранение, взимаме под внимание количеството, естеството и чувствителността на личните данни, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

При определяне на срока за съхранение на Вашите лични данни вземаме под внимание и сроковете, в които може да има необходимост да съхраняваме лични данни, за да изпълним законовите си задължения (напр. за да отговорим на Ваша рекламация, за да защитим правата си в случай на предявяване на иск или за да изпълним законово задължение за съхранение на счетоводна информация за нуждите на данъчен контрол).
Мегалан ООД съхранява събраните лични данни на субекти на данни, използващи продуктите и услугите, които предлагаме, за срока, необходим с оглед реализиране на целите, за които са били събрани, и с оглед легитимни интереси на Мегалан ООД, или до оттегляне на съгласието за обработване. Поради естеството на предлаганите от дружеството продукти и услуги, срокът на съхранение и обработка на лични данни е ограничен до пет години считано от датата на последна бизнес комуникация, освен ако междувременно не е налице отказ от обработка.

6. СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на данните на хартиен, както и на електронен носител, от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредством поредица от вътрешно регулирани технически и организационни мерки, които включват (но не са ограничени до):

– Управление на достъпа
– Съхранение на информация за достъп
– Сигурност на работните станции
– Защита на вътрешната мрежа
– Защита на сървърите
– Защита на уеб сайтовете
– Криптиране на комуникацията
– Непрекъснатост на услугите
– Архивиране

Мегалан ООД поддържа високо ниво на компетентност и осъзнаване сред служителите относно важността на сигурното съхранение и обработка на лични данни, които Мегалан ООД обработва в ролята си на администратор, както и в случаите, когато Мегалан ООД обработва лични данни на клиенти, в качеството си на обработващ.

Мегалан ООД сключва споразумения за конфиденциалност със своите служители.

Мегалан ООД сключва договор и/или допълнителни споразумения с клиентите за процесите, в които дружеството е обработващ лични данни, с подизпълнители по обработване на лични данни, както и с лица, на които възлага обработване на лични данни, но които не са подизпълнители.

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕГАЛАН

Лични данни по смисъла на ЗЗЛД са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Мегалан ООД е със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1700 район р-н Студентски ж.к. СТУДЕНТСКИ ГРАД, ул. ЙОРДАН ЙОСИФОВ No 4, ЕИК:111548860.