Ролки

Ролка 620мм/50м 80гр. бяла хартия
Ролка 914мм/50м 80гр. бяла хартия
Ролка 420мм/50м 80гр. бяла хартия
Ролка 1067 мм/50м 80гр. бяла хартия
Ролка 914мм/175 м 80гр. бяла хартия